Trans Sped Qualified CA

Codul de Practici si Proceduri al Trans Sped Qualified CA (RO)

Codul de Practici si Proceduri al Trans Sped Qualified CA (EN)

 

PKI Disclosure Statement (RO)

PKI Disclosure Statement (EN)

 

Certificatele emise DUPA 1 Ianuarie 2017

Trans Sped Root CA G2

Lista Certificatelor Revocate Trans Sped Root CA G2

 

Trans Sped QCA G2

Lista Certificatelor Revocate Trans Sped QCA G2

 

Certificatele emise in PERIOADA 1 August 2013 - 31 Decembrie 2016

Certificatul Digital al Trans Sped QCA

Lista Certificatelor Revocate Trans Sped QCA (principal)

Lista Certificatelor Revocate Trans Sped QCA (secundar)

 

Certificatele emise INAINTE de 1 August 2013

Certificatul Digital al Trans Sped Qualified CA II

Lista Certificatelor Revocate Trans Sped Qualified CA II (principal)

Lista Certificatelor Revocate Trans Sped Qualified CA II (secundar)

 

 

 

Trans Sped SAFE CA

Certificate Policy for Trans Sped SAFE CA (EN)

 

Digital Certificate for Trans Sped SAFE CA III

Certificate Revocation List for Trans Sped SAFE CA III

 

 

 

Trans Sped TSA

Codul de Practici si Proceduri al Trans Sped TSA

 

Marci temporale emise DUPA 1 Ianuarie 2017

Trans Sped TSA G2

Lista Certificatelor Revocate Trans Sped TSA G2

 

Marci temporale emise INAINTE de 1 Ianuarie 2017

Certificatul Digital al Trans Sped TSA

Lista Certificatelor Revocate a Trans Sped TSA